top of page

INTERKULTUROWY
UNIWERSYTET LUDOWY

Uniwersytet Ludowy

- nieformalna edukacja osób dorosłych.

Interkulturowy Uniwersytet Ludowy

to cieć pomostów łączących

Uniwersytety Ludowe i promocja grundwigiańskich metod edukacyjnych.

Wspomagamy również inne organizacje non - profit, prowadząc Coworking dla NGO. 

Tworzymy mosty i porozumienia, tworzymy "bezpieczną przystań". 

IMG_1397.JPG
bottom of page