top of page
  • Facebook
  • YouTube

Wspomagamy literatów ludowych i doradzamy jak publikować swoje wiersze

DziałaMY DoradzaMY

Wychodzimy z zagród.
Nie piszemy do szuflady.
Wydajemy publikację.

iul 1.jpg
iul piszemy.jpg
WSPIERAMY LITERATÓW.jpg

   Żyjemy w świecie, w którym nawet ludziom władającym tym samym językiem, czasem trudno się porozumieć. W płynnej, zmiennej rzeczywistości, której mimo intensywnego postępu techniki, daleko do doskonałości, staramy się wykorzystać czas, jaki jest nam dany, pozostawić po sobie ślad, naznaczyć przestrzeń własną tożsamością. Im więcej w nas empatii, wrażliwości, tym silniejsza potrzeba wywierania pozytywnego wpływu na bieg zdarzeń.

   Doświadczenie uczy, że współpraca z innymi znacznie zwiększa szansę efektywnego działania. Także kiedy orężem w posłannictwie naprawy świata jest słowo, które porusza najczulsze struny ludzkich serc i dusz, słowo wiersza. Zgodnie ze stwierdzeniem Zbigniewa Herberta: „ Ale jeszcze pęta się we mnie złudzenie, że właśnie poezja jest próbą narzucenia odrobiny ładu i stwarza możliwość komunikowania się z ludźmi za pomocą zapisanego wzruszenia.”

   Wszelkie zmiany na lepsze zaczynamy od siebie i najbliższego otoczenia. Mamy swoje małe Ojczyzny, które oprócz rysów wspólnych cechuje kształtujące się latami obyczaje, składające się na kulturę charakterystyczną dla danego regionu. Ważną jej częścią jest twórczość literacka, a w jej ramach poetycka.

   Publikacja „Tu, gdzie Odra z Bałtykiem się łączy” powstała z inicjatywy i pod patronatem Interkulturowego Uniwersytetu Ludowego, we współpracy ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich. Projekt ten, zrealizowany w porozumieniu z grupą nieformalną pod nazwą: „Wychodzimy z zagród. Nie piszemy do szuflady. Wydajemy publikacje”. Sfinansowany został w ramach konkursu ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2023 w ramach Regrantingu o nazwie: „DziałaMy. PomagaMy”.

   Na jej kartach spotkało się 19. Twórców z regionu Zachodniopomorskiego, niestowarzyszonych lub działających pod szyldem Związku Literatów Polskich. Szczególne znaczenie miał udział w przedsięwzięciu tzw. autorów przed debiutem, z którymi „koledzy po piórze” w ramach spotkania warsztatowego mogli podzielić się doświadczeniami z zakresu wydawania i popularyzowania literatury.

   Owocem tych kontaktów jest niniejszy zbiór wierszy. Oprócz prac związanych z tematem znalazły się w nim wiersze ogólne. Także forma udostępnionych utworów poetyckich jest różnorodna  - od klasycznych, rymowanych, poprzez limeryki, wiersze białe, aż do formy eksperymentalnej, jaką jest niewątpliwie jeden z wariantów kwadrowidzenia  „Portowe żurawie”, zestawionego przez Leszka Dembka z wersów wierszy napisanych na dany temat przez czterech autorów. Prezentację rozpoczynają utwory nestora szczecińskiego oddziału ZLP – Janusza Krzymińskiego. Wiersze uzupełniają i ozdabiają zdjęcia oraz grafiki przedstawionych poetek i poetów.

   Zapraszając na karty niniejszej książki, które stanowią przestrzeń spotkania i dzielenia się doświadczeniami różnych pokoleń, poetki i poeci, apelują z miejsca, gdzie Odra z Bałtykiem się łączy, o ocalenie wśród burz i zawieruchy toczącej się w niezbadanym kierunku historii, podstawowych humanistycznych wartości. Należy przy tym dać szansę wypowiedzenia się zwłaszcza młodym twórcom, by nie utracili tego zapału, który „tworzy cudy” i mieli możliwość wzlatując ponad poziomy zarażać swoim entuzjazmem innych, tworząc dobrą siłę, gotową „ruszyć z posad bryłę świata”.

   

  

                                                                                               Małgorzata Hrycaj                     

  • Facebook
bottom of page