top of page

Edu

Stowarzyszenie non-profit dr Jordana, Inkubator Kultury, Al. Wojska Polskiego 90, Szczecin,  mail: stowarzyszenie-org@wp.pl

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • YouTube

Stowarzyszenie non-profit polsko - niemieckie na rzecz harmonijnego rozwoju i bezpiecznej rekreacji dzieci oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku. 

Stowarzyszenie propagujące idee  dr Henryka Jordana.

_Logo_Stowarzyszenie (1).png
1,5% KRS 0000270261
Cel:  Dr. Jordan 12519

Stowarzyszenie non-profit

dr Jordana

Der polnisch - deutsche Verband für harmonische Entwicklung von sicher Erholung

und Entspannung für Kinder und Physiotherapie für Menschen aller Altersgruppen.  

 Der Verband baut auf die Ideen von Dr. Henryk Jordan

_Logo_Stowarzyszenie (1).png
bottom of page