Edu

Stowarzyszenie non-profit dr Jordana, Inkubator Kultury, Al. Wojska Polskiego 90, Szczecin,  mail: stowarzyszenie-org@wp.pl

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • YouTube

Stowarzyszenie non-profit polsko - niemieckie na rzecz harmonijnego rozwoju i bezpiecznej rekreacji dzieci oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku. 

Stowarzyszenie propagujące idee  dr Henryka Jordana.

Stowarzyszenie non-profit

dr Jordana

Der polnisch - deutsche Verband für harmonische Entwicklung von sicher Erholung

und Entspannung für Kinder und Physiotherapie für Menschen aller Altersgruppen.  

 Der Verband baut auf die Ideen von Dr. Henryk Jordan

Aktualnie realizowane projekty Społecznik 
 
#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR
Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Nasi partnerzy: HVHS Lubmin, Szczecińska Szkoła pod Żaglami, Związek Literatów Polskich, Uniwersytet Ludowy, Szczeciński Inkubator Kultury, Manufaktura Zdrowia i Urody, Agencja Dzieciak. 

plakat seledynowa.jpg
plakat  j polski.jpg