top of page

Stowarzyszenie non-profit

polsko - niemieckie

na rzecz harmonijnego rozwoju 

i bezpiecznej rekreacji dzieci

oraz rekreacji i terapii ruchowej 

osób w każdym wieku.

Stowarzyszenie propagujące idee  dr Henryka Jordana.

 

     stowarzyszenie-org@wp.pl

+48601893970 ,  +491606412356

    Stowarzyszenie non-profit dr Jordana

        Szczeciński Inkubator Kultury

70-482 Szczecin,  Al. Wojska Polskiego 90

      NIP: 852 262 90 20            REGON: 366662708

Konto: VW Bank  38 2130 0004 2001 0815 8990 0001

Pliki cookies nie nie zbierają danych Osobowych pozwalających na personalizację użytkownika

dr Henryk Jordan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ponad 100 lat temu Doktor Henryk Jordan stworzył pierwszy ogród dziecięcy i zainicjował ideę tworzenia dla dzieci właściwych, bezpiecznych warunków do zabawy, sportu, czynnej rekreacji w warunkach miejskich.

Głównym celem było tworzenie warunków do swobodnej zabawy w miejscu inspirującym i dającym “najwięcej podniet do myśli i czynów”, stawianie przed dziećmi “trudności do rozwiązania”. Założony pierwszy ogród w 1889 roku w Krakowie stał się pierwowzorem dla powstających ogrodów w Warszawie, których do roku 1904 powstało 14 /nazywanych ogrodami Raua, gdyż powstawały z funduszy z zapisu Wilhelma Ellisa Raua/.

Ogrody Jordana zajmowały duże obszary /Krakowski 9 ha/ i były podzielone na place /boiska/ do gier i zabaw, otoczone roślinnością. Szata roślinna przypominała park, często ustawiano popiersia sławnych Polaków, altany, sceny do występów, miejsca odpoczynku. Pobyt dzieci był zaplanowany i zorganizowany. Zatrudniano instruktorów do prowadzenia ćwiczeń i zabaw. Każda grupa dzieci uczestniczyła w określonych zajęciach i w określonych czasie zmieniała miejsce. Te miejsca to zabawa, ćwiczenia na przyrządach, wspinaczka, wspólne rozmowy, pogadanki, czytanie bajek, elementy sportowe /łucznictwo, lekka atletyka, sporty wodne/. Na terenie ogrodu Jordana znajdowały się place zabaw dla dzieci do 7 lat, w wieku 7-10 lat, oraz 10-14 lat, plac z przyrządami gimnastycznymi, piaskownice, brodziki z wodą, plac dla matek, placyk dla niemowląt, trawniki wypoczynkowe, tor saneczkowy, bieżnie, strzelnice, plac do gimnastyki ogólnorozwojowej, plac do przedstawień, ogródek do upraw, niekiedy teren z wybiegiem dla zwierząt.

Co z idei Doktora Jordana pozostało do dziś ?

W Warszawie jest kilka /ponumerowanych Ogrodów Jordanowskich/, znajdują się na ich terenie przedszkola, place zabaw.

A w Krakowie  …  jest czym się pochwalić. Pielęgnowane są pomysły dr Henryka Jordana. Warto zobaczyć.

Idea wszechstronnego rozwoju dziecka i potrzeby ekspresji, ruchu, zabawy... Miejsca dla dzieci nazywane różnie, w zależności o wielkości i przeznaczenia:  Ogródki dziecięce - małe placyki przy osiedlach mieszkaniowych, ogrodach miejskich, parkach ogólnodostępnych,. Place zabaw - większe obiekty zaliczane do małej architektury ogrodowej, wyposażone w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne i zabawowe.  Ogrody jordanowskie - obiekty powyżej 1-2 ha, lokalizowane często przy placówkach oświatowych /boiska, sprzęty sportowe i rekreacyjne do zabaw grupowych, zorganizowanych/.  Parki sportowe - boiska sportowe, korty tenisowe i inne dla młodzieży starszej.

Nie nazewnictwo i klasyfikacja jest tu najważniejsza, ale fakt, by miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci powstawały i były dostępne. Nie tylko po to, aby dzieci się nie nudziły, ale po to aby się prawidłowo rozwijały w bezpiecznym, przyjaznym, estetycznym środowisku.

bottom of page